Hírek

A legtöbb ember hallott már a csakrákról. De mik is a csakrák, hol találhatóak és mire jók?

A csakra szanszkrit eredetű szó, melynek eredeti jelentése „korong” vagy „kerék”.

Feladata az energiatest és a fizikai test éltetése, energiával való ellátása és működésének irányítása. 

7 fő csakránk van, ezek mellett 18 kisebb csakra segíti életünk mindennapjait a hozzá tartozó több mint 70 000 meridiánnal együtt. A csakrák nagyjából megfelelnek a belső elválasztású mirigyeknek, ha anatómiai szempontból vizsgáljuk őket. Jelentős szerepet játszanak az indiai ajurvédikus orvostudományban, ahogy a jógában is.

 

De mik is azok a csakrák?

 

A hindu filozófia hagyománya szerint a csakrák összefüggő rendszert alkotnak. Ha valamelyik nem megfelelően működik, az kihat a többire is, felborítva a kényes egyensúlyt. A csakrák a kapcsolók a láthatatlan, bennünket körülvevő energiatér és a testünk között. Az embernek 7 fő csakrája van, melyeket a gerincoszlop mentén haladó energiacsatornák, vagyis nádik kapcsolnak össze. Ezekben áramlik a prána, más néven csi, az életenergia.

Egészséges állapotban ezekben az energiaközpontokban az óramutató járásával megegyező irányban áramlik az energia. Kibillent állapotban azonban az áramlás elakadhat, és egy kialakult blokk pangáshoz vezethet az adott területen. Ezt megérezzük életünk adott csakrájához kapcsolódó területén és egészségünkben is. Ha a testben nem működnek megfelelően a csakrák, akkor az energiaáramlásban akadály lép fel, vagyis betegségek és lelki problémák alakulnak ki. A csakrák megfelelő állapota tehát egészségünk egyik záloga, ezért fontos, hogy csakráinkat mindig tisztán és egyensúlyban tartsuk. 

 

Mit tehetünk csakráinkért?

 

Csakráink állapotát, vagyis egész energiaszintünket jelentősen javíthatjuk az egyes csakrákra ható jógaászanákkal, thai masszázzsal, Csi-kunggal, valamint meditációt végezhetünk az adott csakra mantrájával, vagy vizualizálhatjuk annak színét. Az egyes csakrákhoz kapcsolódó zenéket, hangokat, frekvenciákat, szimbólumokat, köveket, illóolajokat, gyógynövényeket, ízeket vagy akár speciális étrendet is alkalmazhatunk.

A csakrák jól szervezett rendszert alkotnak, amely gondoskodik az életerő céltudatos, gazdaságos és megszakítatlan vezérléséről. Amikor gátolt az energia szabad áramlása, a csakrák működése lelassul, az energia pangani kezd, vagy akár meg is reked.

Ha ez az állapot átmeneti, akkor az energia egy idő után ismét természetes mederben kering tovább. Ha azonban elhúzódik, a csakráknak serkentésre van szükségük tevékenységük folytatásához… én is feltettem egy rövid, csakratisztító és energetizáló meditációt, amit magam is minden reggel elvégzek, úgyhogy saját tapasztalatból mondom, működik! 

A thai masszázs során is dolgozunk a csakrákhoz tartozó energiavonalakon, a nadikon. A gerincbetegségek gyógyításában kiemelkedő jelentőséggel bír a Ida, a Pingala és a Szusumna nadi. Erről szólt 2017 nyarán a “Thai masszázs és a jóga szerepe a gerincbetegségek gyógyításában a hozzá tartozó klinikai aspektusok tekintetében”. 

A csakrák léte csak számunkra, nyugatiak számára tűnik misztikus dolognak, a keleti országok orvosi egyetemein elfogadottnak tekintik létezésüket.

 

A csakrák története

 

A csakrák története  hosszú időkre nyúlik vissza. Az első leírások már az Upanisádokban is megtalálhatóak, legrégebbi fennmaradt írásos emlékek időszámításunk előtt 1200-900 között születtek. A csakrák fogalma összekapcsolódik a jóga bölcsességével és gyakorlatával. A jóga filozófiai rendszerét és gyakorlatát azért fejlesztették ki, hogy a halandó ént alávesse az isteni természetű tiszta tudatosságnak. A jóga eredete és a csakrák első említése egészen a Védákig megy vissza. A Védák a hinduizmus szentírásai. Nyelvük szankszrit, a világ talán legősibb nyelve. A véda szó jelentése ” tanok, tudás, bölcsesség”. A Védák; egyfajta himnuszgyűjtemény, az Indiában fennmaradt legrégibb írásos mű. 

A Védáknál későbbi alkotás, az Upanisadok bölcs tanításokat, filozófiai értekezéseket tartalmaz, melyek mesterről tanítványra szálltak. A  jóga -upanisasok ( i.e 600 tájáról) tesz némi utalást a csakrákra, mint a tudatosság pszichikus központjaira, ahogy a később ( i.e. 200 körül) keletkezett Patanjali JógaSzútrák című műve is. Ebből a hagyományból származik a jóga klasszikus nyolcszoros útja.

A csakrák és más rendszerek kapcsolata

“A hindu irodalmon kívül is sok metafizikus rendszer vázolta már fel az ember, a természet vagy a fizikai lét hét szintjét. A teozófusok például a teremtés hét kozmikus sugaráról és hét evolúciós fajról beszélnek.
A keresztények hisznek a teremtés hét napjában, a hét szentségben, a hét pecsétben, a hét angyalban, a hét erényben és a hét halálos bűnben.
kabbalisztikus életfa, mely szintén a viselkedés és tudatosság tanulmányozásának rendszere, hét vízszintes szintet különböztet meg.
A hetesség a mítosz és vallás világán kívül is megtalálható. A szivárvány hét színből áll, a nyugati zene hét fokú, a hét hét napból áll és sokan úgy hiszik, hogy a nagyobb életciklusok hét évet ölelnek át: a kisgyerekkor tart születéstől hét éves korig, a kamaszkor tizennégytől huszonegy éves korig, majd ezt követi a felnőttkor.
A periódusos rendszer  főcsoportja is hét periódusból, azaz vízszintes sorból áll. 
A Hold 28 nap alatt kerüli meg a földet.
Több kultúra is tartalmaz utalásokat a csakrákhoz hasonló energiaközpontokra vagy tudatszintekre. A kínaiak, a hopi indiánok és a tibetiek is úgy tartják, hogy vannak ilyenek az emberi testben.
Nem merülhet fel sok kétség azzal kapcsolatban, hogy létezik egy alapvető kulcs, mely a fenti mítoszok és adatok közötti összefüggés megértéséhez az ajtót kinyitja. Valahol el van rejtve egy kozmikus térkép, amely megmutatja az utat a tudatosság kalandorai számára.”
(Forrás: Anodea Judit: A csakrák bölcsessége c. könyve)

A csakrák működése

 

A csakrák testünk erőközpontjai, melyek olyan összefüggő rendszert alkotnak, mint a naprendszerünk.

A hét csakra olyan speciális hely testünkön, ahol különösen érezzük energiáinkat és ahol felvesszük és feldolgozzuk a külvilág impulzusait.

Meditációs ellazult állapotban, némi gyakorlás után mindenki érezheti saját csakrájának forgását, melyek forgás iránya, a férfiak, és a nők esetében eltérő lehet.

 

A csakrák forgó mozgását, egy ventilátorszerűen forgó kerékhez lehet a legjobban hasonlítani. A kerék forgómozgása segíti elő, hogy az energia a csakrák belsejébe kerüljön, ha a forgási irány megváltozik és kifelé irányul, az energia a csakrákból kiáramlik. Pulzáló, vagy forgó mozgásuk segítségével beszívják, áramoltatják, illetve kiáramoltatják az energiát, és az információt.

A csakrák pumpálása által az energia végigáramlik a meridián rendszerünkön, így biztosítva a szerveknek, a sejteknek a működésükhöz szükséges energiát. A csakrák biztosítják továbbá a Testünk, Lelkünk és Szellemünk közötti kapcsolódást is.

A csakrákhoz kapcsolódó meridián rendszerek, energiavonalak az egész energetikai testünket behálózzák. Ezt a hálózatot olyan hasonlattal lehetne leírni, mint ahogy a szívünkhöz hozzákapcsolódik az érrendszerünk, mely az egész testünket behálózza. A szív pumpálása következtében a vérünk végigáramlik az érrendszerünkben, így biztosítva a szervek, sejtek működéséhez szükséges tápanyagokat.

 

A csakrák és a nádik

 

A hét fő csakrát a gerincoszlopunk mentén haladó energiacsatornák, azaz nádik kapcsolják össze, ezekben áramlik az életenergia, a prána.

A három fő nádi: az Ida, a Pingala és a Szusumna.

Az Ida a női energiát szállítja a gerinc bal oldalán felfelé, a Pingala a férfienergiát viszi a gerinc jobb oldalán lefelé.

Az emberi aura középpontjában a középső, központi vezeték – Szusumna – húzódik. A gerincoszlop belsejében, a gerinc vonalát követve, a fej irányában felfelé halad, és a fejtetőn végződik. A csakrákat is ez a legfontosabb, semleges energia csatorna köti össze.

Ahhoz, hogy a prána a középső csatornába tudjon ömleni, és felfelé, az agyba áramlani, szükség van a férfi és a női energiák egyensúlyára.

Az emberi erőtérbe egy föld felőli életerő a „kundalini” lép be, felülről pedig a kozmikus égi energia érkezik.

Csakrák mérete: átmérő – kb. 15 cm, nyitott vége a testtől kb. 10 cm-re van.

Mellékcsakrák: átmérő – kb. 3,5-4 cm, testtől 2-5 cm-re érzékelhetők.

 

 

 

A csakrák örvénylése a gyökércsakrától a koronacsakra felé haladva egyre gyorsabb, a forgás iránya az óramutató járásával megegyezik – állítják az indiai gyógyítók.

 

A csakrákat a három létsíkhoz szokták hozzárendelni

 

Az anyagi síkhoz kapcsolható az első és a második, vagyis a gyökércsakra és a szakrális csakra. Ennek a két csakrának a kiegyensúlyozott működése a fizikai test egészsége miatt szükséges. A gyökércsakra közvetlenül az anyagi világhoz kapcsol, kettes csakra a szexualitás és a kreativitás központja.  

Az anyagi síkhoz kapcsolódó fogalmak az anyagi biztonság, egzisztencia, család, szexualitás és az alkotókészség.

Ennek a két csakrának a megfelelő működése esetén két lábbal állunk a földön, harmonikus a párkapcsolatunk és tele vagyunk ötletekkel.

 

A második szint az érzelmi sík, ehhez a köldökcsakra, a szívcsakra és a torokcsakra kapcsolható. Itt találkozhatunk az ego fogalmával. Freud az ego fogalmát kétféle értelemben használta, amelyeket gyakran összemosott.  Az ego egyfelől mentális struktúra, lelki hatóság, másfelől szubjektív, tapasztalati önkép. Ezen a szinten fontossá válnak az egyén érzelmei, érzései és a kommunikációja.

 

A szellemi vagy spirituális sík a homlokcsakrához és a koronacsakrához kapcsolható.

 

 

Röviden a 7 fő csakráról

 

Minden fő csakrának saját szimbóluma van és más elem uralja, és minden egyes csakra más testi és pszichés funkciókat szabályoz.

 

Muladhara – gyökércsakra 

 

Múládhára - Gyökércsakra

A Muladhara csakra gerinc tövénél található. Az első központnak, a gyökércsakrának elsődleges ereje van, amely négy küllőn sugárzik szét. Szimbóluma a négyszirmú vörös lótusz.

Az első csakra, a gyökércsakra, indiai nevén Muladhara fő feladata a leföldelés. A test erőműve, a fizikai világhoz való kapcsolódás központja. Ez azt jelenti, hogy a testünkben élünk, szeretjük azt és elismerjük szükségleteit. Nagyon fontos, hogy „gyökeret” tudjunk ereszteni. A gyökércsakra farokcsont és a keresztcsont, tehát a gerincoszlop alsó végénél található.          

Színe: ragyogó rubinvörös, tűzpiros. 

Pszichológiai funkciója: túlélés.

 

Svadisthana – szakrális csakra

 

Szvádisthána - Szexcsakra.

Szvádisthána – Szexcsakra. A nemi szerveknél található. Szimbóluma a hatszirmú fehér lótusz, belsejében a növekvő holddal.

 

A kettes csakra, a Szakrális vagy indiai nevén Svadisthana csakra a köldök és a farokcsont között félúton helyezkedik el (köldök alatt kb. 2 ujjnyira). Ha ez a csakra jól működik, akkor a szexuális és a kreatív energiáink jól működnek és megfelelően áramolnak.

Színe: ragyogó narancssárga. 

Pszichológiai funkciója: vágy.

 

Manipura – a napfonat, köldök-, hasi vagy solar plexus csakra

 

Manipúra. Napfonat- vagy köldökcsakra

Manipúra. Napfonat- vagy köldökcsakra. Helye a köldöknél van. Solar plexus-nak is nevezik. Szimbóluma a tízszirmú sárga lótusz, belsejében az egyik hegyére állított háromszöggel.

 

A harmadik a napfonat, köldök-, hasi vagy solar plexus csakra, indiai nevén a Manipura.  Elhelyezkedése: köldök tájékán, a köldök mögött. Ehhez a csakrához tüzes energiák társulnak. Szenvedélyekről, haragról és az érzések feldolgozásáról van itt szó. A tűz belső erőnket is szimbolizálja, amitől nagyon sokan félnek. A köldökcsakrához a mozgás, a változás fogalma társul.

Színe: ragyogó citromsárga. 

Pszichológiai fukciója: akarat.

 

Anahata – szívcsakra 

 

Anáhata Szívcsakra

Anáhata Szívcsakra. A szív tájékán helyezkedik el. Jelképe a tizenkét szirmú zöld virág, belsejében két egymást metsző háromszöggel (hexagram), ami a férfi és nő egyesülését jelképezi.

 

A szívcsakra, vagy  indiai nevén Anahata a mellkas közepén helyezkedik el, a szív magasságában. A szívcsakra az anyag és a szellem világa közötti híd. Hozzá kapcsolódik a feltétel nélküli szeretet, melynek jegyében elfogadunk másokat és önmagunkat.

Színei a ragyogó zöld és a rózsaszín. 

Pszichológiai funkciója: szeretet. 

 

Vishuddha – torokcsakra

 

Visuddha - Torokcsakra

Visuddha – Torokcsakra. Helye a a toroknál van. Szimbóluma a tizenhat szirmú kék vagy türkiz lótusz, belsejében ezüst félhold fehér körben.

 

A torokcsakra, vagy  Vishuddha az ádámcsutka területén található. Feladata az őszinte kommunikáció és az igazmondás megtanulása. A torokcsakra fő témái az önfegyelem és a kommunikáció. A torokcsakra egyik fő gyakorlata a hallgatás, hiszen csak akkor tudunk őszintén kommunikálni, ha meghallgatjuk magunkat és másokat, amihez csendre van szükségünk.

Színe az égszínkék.

Pszichikai funkciója: kommunikáció.

 

Adzsna – homlokcsakra vagy a harmadik szem

 

Adzsnyá - Homlokcsakra

Adzsnyá – Homlokcsakra. Helye a homlokon van, a szemöldökök között. Harmadik szemnek is nevezik. Itt két kisebb csakra is található, a szóma és a manasz. Szimbóluma a lila, indigókék vagy kék színű kétszirmú lótusz.

 

A homlokcsakra vagy a harmadik szem, indiai nevén Adzsna a két szemöldök között található, a szemöldök vonalától kicsit följebb. A harmadik szem az intuíció és a hatodik érzék szerve. A harmadik szemünket érezzük, amikor hirtelen nagyon jó ötletünk támad. A harmadik szemhez kapcsolódik a nevetés is. Fontos, hogy tanuljunk meg nevetni magunkon is.

Színe: ibolya, liláskék. 

Pszichikai funkciója: Intuíció.

 

Sahasrara – koronacsakra

 

Szahaszrára - Koronacsakra vagy lótuszcsakra.

Szahaszrára – Koronacsakra vagy lótuszcsakra. Helye a fejtetőn van. Ez a csakra rendszerint az utolsó, amely felébred. Egyes rendszerek különleges szerepe miatt nem sorolják a szokványos csakrák közé. A hindu művek ezer szirmúnak írják le. Szimbóluma az „ezerszirmú lótusz”.

 

A koronacsakra vagy Sahasrara  a fejtetőn helyezkedik el. Szanszkrit neve Szahaszrara, mely ezerszerest jelent ezért is gyakran ábrázolják az ezerszirmú lótusz stilizált képével. Ezen a szinten érhetjük el a teljes szabadságot, felelősséget vállalunk életünkért és bízunk a megérzéseinkben és a belső vezetésben.

Színei az ibolya az arany és a fehér.

Pszichikai funkciója: Bölcsesség.

 

 

Érdekelnek egészséggel kapcsolatos írásaim? Iratkozz fel most!
Érdekel

Csakráink diszharmonikus állapotukban alul-, vagy túlműködnek.

Alulműködés esetén a képességeink hiányaként, túlműködés esetén pedig túlértékelésként mutatkoznak meg.

A természetgyógyászok a csakrák rendellenes működéséből betegséghajlamokra tudnak következtetni. Az egyes csakrák működéséhez lelki tartalmak rendelhetők.

A hét energiakör mind egy-egy tudatterület sűrített jelképe, vagyis a csakrák ismerete a lélektannal foglalkozók számára egyfajta tudattérképként szolgál. Ezt az indiai módszert a modern pszichológia is egyre inkább elismeri.

 

Rövid aura és csakra tisztító meditáció Legutóbbi bejegyzések